ನಿತ್ತ್ಯ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು.

ವಿಜಯನಗರ.....ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರ ಹರಿಯುವ ತನಕ ಎಂದು ಆ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾನು…

Continue Readingನಿತ್ತ್ಯ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು.